maandag 6 december 2021

 


Waarom ‘NLVI Safety Specials©’

 

Als veiligheidskundige ben je generalist* en GEEN specialist, je bezit redelijke veel kennis over veel veiligheidsonderwerpen. Je veiligheidsopleiding gaf je een ruim inzicht over veel algemene veiligheidsaspecten, wetten en regels waarmee je een goede start kon maken als veiligheidskundige. Maar dan begint het pas, net als met je rijbewijs ga je nu ervaring opdoen in de praktische invulling. Je groeit in je vak en de verdieping van kennis en ervaringsmomenten vormen uiteindelijk tot wie je bent. Kennis en ervaring door de jaren bijeen vergaard maakt je wijzer, rijper en beter. Een goede interne adviseur heeft naast de vakinhoudelijke expertise nog meer kwaliteiten nodig om succesvol te zijn als adviseur. Om beter en geloofwaardiger als (Arbo) adviseur te functioneren is specialiseren een pré. Daarom deze NLVI Safety Specials, welke 1 of 2 dagdelen van je tijd vergen. De kansen op de ultieme positie of een mooie job stijgen naarmate je je kennis en ervaring aanvult met specialisme.
 
Het Nederlands Veiligheidsinstituut heeft met oog op de specialistische verdieping van jouw kennis diverse specialistische master docenten verzameld die bereid zijn hun kennis te delen tijdens de NLVI Safety Specials. De beste gelegenheid om je kennis aanmerkelijk uit te breiden. Voor elke voltooide NLVI Safety Special ontvang je een CSS certificaat en/of een certificaat van vakbekwaamheid. Hobeon/SKO heeft de Specials gewaardeerd met 0,5 punt per dagdeel. Tevens ontvang je een naslagwerk of boek.

De Specials:

1.      Adviseren en beïnvloeden van gedrag

Veel (Arbo-) adviseurs lopen gefrustreerd door organisaties, omdat ze maar niet in positie komen om gehoord te worden. Zowel de adviseur als organisaties waarin ze functioneren is hier debet aan.  Een adviseur is meestal een specialist. Zo niet de Arbo adviseur, die is generalist. Een belangrijke vaardigheid om beter en geloofwaardiger als (Arbo) adviseur te functioneren is specialiseren.

 

De meeste trainingen over dit onderwerp nemen vaak meerdere dagen in beslag.  Onze Special is met o.a. een trainingsacteur (om te sparren) een zinnenprikkelende ervaring en een integrerende opstap om je verder te ontwikkelen als Arbo adviseur/specialist. Om je nog verder te verdiepen ontvang je het boek ADVIESKUNST van Machiel Willemsen,    

Tijdens deze Special ontdek je o.a.:

·         Hoe je oplossingsgericht kan werken

·         Hoe je verandering in gang kan zetten

·         Hoe je zou kunnen coachen

·         Weerstand ombuigen en grenzen aangeven : Brian Smits

 

Tijdens deze special passeren een aantal essentiële beroepsvaardigheden voor de (Arbo) adviseur in diverse fasen van functioneren: Starter / Gevorderd / Master, welke leiden tot meer inzicht tot efficiëntie en verhoging van de veiligheidsbetrokkenheid welke uiteindelijk leid tot minder incidenten.

 

2.      Steigers beoordelen op veiligheid

 

Kom jij vanwege je eigen werkzaamheden regelmatig in aanraking met steigers in jouw directe of indirecte werkomgeving? Dan is deze VSB-I training uiterst geschikt om je de benodigde basiskennis bij te brengen. Je leert een steiger te beoordelen op veiligheid en of deze geschikt is voor de werkzaamheden die op de steiger plaatsvinden.

Je leert ook:

·         Veel gebruikte Steigerbouw begrippen te (be)noemen en te verklaren;

·         Steigerbouwmaterialen te benoemen en hun functie en toepassing te verklaren;

·         Hoofdregels voor steigergebruikers;

·         Eenvoudige en complexe steigers visueel te beoordelen op alle veiligheidsaspecten;

·         Wettelijke voorschriften;

·         Vergunningenstelsels voor het plaatsen en gebruiken van steigers;

·         Onveilige werksituaties of afwijkingen te herkennen en daarover te rapporteren;

·         Na succesvolle afsluiting van het examen ontvang je een vakbekwaamheidscertificaat conform ISO 17024, geldig voor 5 jaar en ben je Gecertificeerd conform Richtlijn Steigers.

Naast de Hobeon/SKO punten kun je deze special ook afsluiten met een examen vakbekwaamheid conform ISO 17024. Ben je hierin succesvol dan ben je gedurende 5 jaar Gecertificeerd conform Richtlijn Steigers.

3.      Werkvergunning, Taak Risico analyse, Laatste Minuut Risico Analyse

DOEL VAN EEN WERKVERGUNNING. Een werkvergunning legt de afspraken en de voorwaarden voor werkuitvoering vast. Hierdoor worden misverstanden bij de uitvoering van het werk voorkomen. Het werkvergunningenproces is in feite een structuur om goede communicatie; afstemming en begrip zeker te stellen.

Met de werkvergunning worden de communicatiemomenten schriftelijk geautoriseerd en afspraken vastgelegd. Hiermee wordt bereikt dat:

·         werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden

·         er geen schade aan mens, milieu of de installatie ontstaat

·         de werkzaamheden en omstandigheden waarin deze worden uitgevoerd goed zijn gedefinieerd

·         risico’s van de installatie, omgeving en de werkzaamheden zelf zijn geïdentificeerd.

·         beheersmaatregelen zijn gedefinieerd en vastgelegd

·         voor iedereen duidelijk is wat de activiteit inhoudt en de beheersmaatregelen zijn besproken met iedereen die onder de werkingssfeer van de werkvergunning werkt.

                                                                                                                                                                     De TRA kan een onderdeel uitmaken van de werkvergunning applicatie. Het doel van de Taak Risico Analyse is om van bepaalde risicovolle taken de risico’s op te sporen en op te heffen dan wel te verminderen. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en incidenten te voorkomen. Een TRA kan vooraf of achteraf worden bepaald en gekoppeld worden aan een werkvergunning. Men kan een eigen database van TRA's opbouwen om deze bij wederkerende werkzaamheden te gebruiken.

 

4.      Herkennen van gevaren / Safety Spotter, Werkplekobservatie

De Safety Spotter - Herken de Gevaren, is een praktische ‘train de trainer’ activiteit, voor het herkennen van gevaren op de werkplek. Meer dan 100 gevaren vragen om herkenning, analyse en preventieve acties. De verschillen tussen gevaar en risico worden duidelijk. Werkplekobservaties met behulp van de meest voorkomende scenario’s.  

 

De Safety Spotter biedt mogelijkheid om te werken met de eenling en/of met teams in competitie tussen afdelingen en locaties. 

 

5.      De essentie van Adembescherming

Hoe beschermen we het ademhalingssysteem en hoe werkt het!

Het kiezen van de juiste adembescherming is geen sinecure.

-          Met welke omstandigheden moet je rekening houden.

-          Welke middelen zijn verkrijgbaar en hoe moet ik ze beoordelen.

De productnormen zeggen niets over waar het product gebruikt kan worden, het zegt enkel wat over de minimale kwaliteit van dat product.

Een normhandleiding voor Selectie, gebruik en onderhoud is veel bruikbaarder om het juiste middel te kunnen selecteren. Deze handleiding wordt vernieuwd en geeft veel meer handvatten om goed te kunnen kiezen. Beide handleidingen worden behandeld om goed inzicht in deze materie te krijgen.

 

Hoe kun je omgaan met de verschillende protectiefactoren en filter capaciteiten. Hoe bepaal ik de stand tijd van een filter. Etc.

 

In dit dagdeel behandelen we de belangrijke aspecten omtrent adembescherming.

Veel is theoretisch maar er wordt zeker tijd beschikbaar gemaakt voor vragen of ervaringen uit de praktijk in deze special.

 

6.      PBM’s Nu en Straks

 

PBM staat voor Persoonlijk beschermingsmiddel . In deze sessie wil ik jullie meenemen in de aanschaf het gebruik en onderhoud van PBM’s. De aanschaf van een PBM hangt van veel factoren af.  Zo is belangrijk de gebruiker te kunnen en de omgevingsfactoren. Ook de combinatie van PBM’S geeft vaak veel vragen.

Tevens is het gebruik van de PBM essentieel voor zijn beschermende factor. Een verkeerd gebruik kan zelfs risico verhogend werken.  Dit geld ook voor het onderhoud. Wat is nu de tijd dat een PBM nog een optimale bescherming bied. Op al deze vragen proberen wij tijdens deze sessie een antwoord te geven. De PBMwijzer  geeft hierbij een helpende hand https://www.vakmedianetshop.nl/boeken/pbmwijzer

 

7.      Transport > Horizontaal & Verticaal > Keuren arbeidsmiddelen

Het begrip Horizontaal & verticaal transport is net zo gewichtig als met vermoed.  Een eerdere uitspraak van mij is, ‘hij met de grootste mond verteld de waarheid’. In deze sessie probeer ik in het wout van regeltjes wetten en aanbevelingen een duidelijk beeld te schetsen over de wereld van het Horizontaal & verticaal transport. Hierbij  zal ook de keuring en certificering van de arbeidsmiddelen te spraken komen.

 

8.      Besloten ruimten / gasmeten

 

Deze training geeft een theoretisch inleiding over gasdetectie, besloten ruimten en dergelijke. Daarnaast wordt de praktische kant toegevoegd, waar een besloten ruimte wordt gesimuleerd, waardoor je het gevoel van een gasanalist krijgt. Kortom aan het eind van de deze dag bent u een gasdetectie deskundige met praktijk ervaring.

• We behandelen diverse toestellen.
• De opleiding wordt gegeven aan de hand van theoretische stof en ‘hands-on toestellen’.
• Praktijk oefeningen met behulp van professionele proefopstellingen.
• U ontvangt een deelnamecertificaat als u de opleiding doorlopen heeft.*


9.    ICT ondersteuning t.b.v. RI&E / Werkplekinspectie / Toolbox

Het opstellen van een RI&E kan door de complexe regelgeving behoorlijk ingewikkeld zijn. Daarbij moet een RI&E altijd actueel zijn. Na deze SPECIAL kun je zelf met de modernste software tools een RI&E opstellen, en mede door een goede begeleiding voldoe je na deze praktijk dag aan de belangrijkste Art.5 verplichting van de Arbowet.

 

Toolboxen (instructies) en werkplekinspecties (toezicht en controle) zijn een vereisten vanuit de wetgeving (Arbeidsomstandighedenwet). Daarin is te lezen dat deze eisen ook zijn opgenomen in de VCA-norm. De Arbeidsomstandighedenwet is een lastige en uitgebreide wet. Toolbox onderwerpen kunnen worden gegenereerd uit een actuele/levende RI&E.

Een toolboxmeeting (of VGM-overleg) kan en mag op verschillende manieren plaatsvinden. In essentie is het belangrijk dat de leidinggevende het belang van de inhoud van de instructies uitstraalt en goed overbrengt op de medewerkers. Dit doe je onder andere door:

·       Je betrokken op te stellen;

·       Veiligheid serieus te nemen;

·       Zelf de gegeven instructies na te leven;

·       Je open te stellen voor vragen;

·       Te zorgen dat iedereen de instructies krijgt (ook bij afwezigheid);

·       Ervoor zorgen dat de instructies door iedereen zijn begrepen;

·       Zorg ook voor extra aandacht voor risicogroepen (zoals inleenkrachten, minderjarigen en anderstaligen).

 

10.  Atex

 

Atex (Ex000) certificaat, basistraining bedoeld voor iedereen die de basisprincipes wil leren van het werken in explosie gevaarlijke omgevingen,

  • Het onderwerp explosieveiligheid binnen het kader van de ATEX richtlijnen te begrijpen;
  • Een explosieveiligheidsdocument te kunnen beoordelen, up-to-date te kunnen houden en te kunnen aftekenen;

·         De Wet- en regelgeving inzake explosieveiligheid te begrijpen;

·         De voorgestelde maatregelen op een verantwoorde wijze te kunnen implementeren en onderhouden.

 

·         Onderwerpen: Achtergronden van ATEX, wat is ATEX?, Ontploffingsgevaar, Wetgeving, Uitzonderingen, Verschillen ATEX 114 en ATEX 153, Risico’s, Organisatie & explosieveiligheid document, Coördinatieverplichting, Explosieve stofmengsels & LEL-waarde en UEL- waarde, Temperaturen, Geleidbaarheid van stof, Ontstekingsbronnen, Zonering, indeling & soorten zones, EPL (Equipment Protection Level), Schoonmaken en stofzone, Elektrische materieel en BTO (beschermingswijzen tegen ontsteking), Voorschriften fabrikant, Aanduiding op elektrisch materiaal.

 

11.  Beter presenteren van veiligheidsonderwerpen

Veel (Arbo-) adviseurs zijn gedreven met hun vak bezig. Toch lukt het hun niet altijd om tijdens een presentatie juist datgene over te brengen wat gewenst is. Informatie komt niet over of wordt snel weer vergeten.

De standaardmanier van het laten zien van veiligheidsonderwerpen in een PowerPoint, levert weinig resultaten op, terwijl er zoveel meer mogelijk is. Is dit herkenbaar?

We starten met de presentatie PowerPoint Intelligentie, waarbij je zelf kunt ervaren wat werkt en juist niet werkt als je een presentatie bijwoont. Daarna kies je de elementen uit waarmee jij in jouw presentatie het verschil kunt maken. Onder begeleiding van de trainer en in samenwerking met jouw mededeelnemers ga jij jouw eigen presentatie verbeteren.

Tijdens deze Special ontdek je:

·         Hoe je jouw toehoorders kunt activeren

·         Op welke manier je jouw boodschap eenduidig kunt overbrengen

·         Hoe je op de juiste manier mensen emotioneel kunt raken

·         Op welke wijze je informatie kunt laten onthouden

·         Hoe je een presentatieprogramma zoals PowerPoint optimaal kunt inzetten*

*Ook als je geen presentatieprogramma gebruikt, kan je je tijdens deze training aan de slag gaan met jouw eigen presentatie.

Voorbereiding: Kies een van jouw presentaties over een veiligheidsonderwerp uit en neem die mee naar deze Special. Heb je een PowerPoint of Prezi etc., neem dan ook je eigen laptop mee.

Uw trainer:  Deze Special wordt gegeven door Frowa Schuitemaker van Powerful Presentations. Ze heeft jarenlang de Arbo-Masterclass Beïnvloeden gegeven voor het NLVI. Ze heeft ze zich gespecialiseerd in het geven van krachtige presentaties. Ze heeft hier, samen met haar dochter Charlotte, het praktische boek PowerPoint Intelligentie over geschreven.

12.  Gedrag. AVG. Alcohol, drugs en medicijnen

 

(H)Erkennen van gevaren op de werkvloer als het gaat om gebruik/misbruik van alcohol, drugs en medicijnen. Tijdens deze interactieve dag (informatiequiz, alcohol- drugsbril) krijgt u niet alleen relevante informatie over middelen maar leert u ook signalen herkennen van iemand die onder invloed is en krijgt u handvatten voor een gesprek hierover met betrokkenen. Ook wordt er ingegaan op het handhaven van regels (o.a. AVG) met als streven een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen.

13. Gevaarlijke stoffen: Arbo artikel 4.10 Ontplofbare oorlogsresten

 

Voorbeeld: De wet: In alle gevallen waarin gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers kan bestaan door de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, wordt, alvorens werkzaamheden worden aangevangen, hiernaar een oriënterend onderzoek ingesteld.

 

Bestemd voor personen die in het werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals grondwerkers, personeel van aannemingsbedrijven, toezichthoudend en adviserend personeel van opdrachtgevers, auditeurs en ander personeel dat betrokken is bij bodemonderzoek.

 

14.  De Veiligheidsladder in de praktijk

De training 'Safety Culture Ladder in de praktijk: trapsgewijs naar een betere veiligheidscultuur' is bedoeld voor medewerkers die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor veiligheid en veilig werken. De training richt zich op bedrijven die zich willen laten certificeren op trede 3 of trede 4 van de Veiligheidsladder.

 

Doel

Aan het eind van deze training kent u de eisen en de criteria van de veiligheidsladder (tot en met trede 4)  ten aanzien van de veiligheidscultuur en kunt u deze vertalen naar uw eigen organisatie. Ook kunt u na het volgen van deze training bepalen op welke trede uw organisatie staat en wat ervoor nodig is om deze te behouden en/of naar de volgende trede te gaan. De training biedt praktische handvatten en stelt de cursist in staat hier ook wat mee te doen en naar huis te gaan met een concreet actieplan.

 

Indeling dagdeel ochtend

08.30 uur Aanvang

Max 10 minuten presentatie van docent en organisatie

Behandeling special in relatie met veilig werken.

Documentatie met kernzaken betreffende de special.

10.30 – 10.45 uur Pauze

12.30 uur Einde > lunch

Indeling dagdeel middag

12.30 uur lunch

13.45 uur Aanvang

Max 10 minuten presentatie van docent en organisatie

Behandeling special in relatie met veilig werken.

Documentatie met kernzaken betreffende de special.

14.30 – 14.45 uur Pauze

17.00 uur Einde

Kosten:

Cursusprijs € 195,00 per dagdeel, inclusief lunch en drankjes, exclusief BTW

Korting: 4 Dagdelen: -/-5% <> 6 Dagdelen: -/-10%

Aantal deelnemers:

6 – 15


Geen opmerkingen:

Een reactie posten