donderdag 21 april 2022

Manager PSA, méér dan een vertrouwenspersoon

 


Manager psychosociale arbeidsrisico’s:

Méér dan een vertrouwenspersoon.

De kosten van mentale gezondheidsproblemen zijn gigantisch, niet alleen maatschappelijk en voor de betrokken werknemers, maar ook voor elke werkgever. Je weet intussen al dat de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting volgens de Arbowet* verplicht is, maar vraagt jezelf ongetwijfeld af hoe je daar concreet werk van maakt.

 

Tijdens deze grondige opleiding leer je niet alleen wat de wet voorschrijft en welke aansprakelijkheid passiviteit met zich kan meebrengen, maar ligt de nadruk op een concrete en duurzame aanpak. Je krijgt vooral werkbare tips en modellen om aan de slag te gaan en een duurzaam welzijnsbeleid uit te werken. Daarnaast kom je in contact met anderen uit het werkveld en doe je inspiratie op.

Hoewel je heel wat kennis opdoet tijdens deze opleiding, is het bij uitstek een actieve én activerende cursus. Je krijgt thuisopdrachten, bespreekt praktijkgevallen (ook uit de rechtspraak) en verwerft inzicht door discussie.

 

Tegen het eind van de opleiding ben je in staat om in jou onderneming adequaat te handelen, zonder dat het handenvol geld kost, maar wel met een maximale opbrengst. Niet alleen op menselijk vlak, maar ook meteen economisch. De docenten begeleiden je doorheen de cyclus in de opmaak van jouw plan en staan je bij als je tegen problemen aanloopt bij analyse, redactie of implementatie. Je krijgt een schat aan informatie, modellen, tools en tips.

Deze opleiding is een echte aanrader voor iedereen die het ernstig meent met het welzijn van zijn collega’s of werknemers, maar tegelijk ook inziet dat volop inzetten op welzijn niet alleen een concurrentievoordeel maar ook een besparing betekent.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor de medewerker die op beleidsniveau al bezig is of bezig wil zijn met psychosociaal welzijn. De cursus is voornamelijk gericht op leidinggevenden en HR-professionals, maar ook op vertrouwenspersonen (in spe) en veiligheidskundigen die zich mede met de RI&E willen verdiepen in PSA vanuit een oplossingsgerichte strategie.

Een vooropleiding MBO+ is vereist. De docenten gidsen je doorheen het proces.

 

Programma

1   : Psychosociale risico’s. De ziekte van onze tijd?

2   : Wat zijn psychosociale risico’s? Een analyse

3   : Actoren, hun functie en hun aansprakelijkheid

4   : Opsporing

5   : Preventieve aanpak

6   : Gesprek- en coaching technieken

7   : Workshop stress en burn-out

8   : Curatieve aanpak en gerechtelijke procedure

9   : Eigen welzijnsplan

10 : Evaluatie moment

Leerdoelstellingen

Na het volgen van deze opleidingsreeks ben je in staat om psychosociale risico’s te herkennen, te duiden en vooral aan te pakken vanuit een oplossingsgerichte succesvolle strategie. Je stapt buiten met een plan voor je eigen onderneming om aan duurzaam welzijnsbeleid te doen.

Je leert en oefent in dit kader ook moeilijke gesprekken voeren, eventuele leidinggevenden overtuigen van de noodzaak van verandering en coachend omgaan met individuele werknemers en teams.

 

Prijs: € 3.200,00 exclusief BTW

Inclusief: lesmateriaal, certificaat, lunch, hapjes en drankjes

Lesschema:

4 blokken van 2 dagen.

Bijkomende informatie:


Deze opleiding wordt begeleid door 2 docenten.

Docent 1 is jurist en is gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van arbeidsveiligheid, verleent hierover advies en geeft bedrijfsinterne opleidingen. Hij/zij begeleidt daarnaast vanuit een oplossingsgericht systeemmodel bedrijven en individuen op zoek naar psychosociaal welzijn.


Docent 2 is psycholoog. Hij/zij richt zich zowel op de preventieve als curatieve aspecten van psychische problemen bij volwassenen. Dit door ondersteuning te bieden aan zowel het individu (medewerker, bedrijfsleider, leidinggevende) als de context (gezin, team, organisatie). Zijn/haar activiteiten zijn gericht op de bevordering van het algemeen psychisch welzijn op individueel, team en organisatie niveau.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de Arbowet:

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren, binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, dat erop is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken als dit een risico vormt binnen de organisatie. Het Arbobesluit werkt deze verplichting in afdeling 4, hoofdstuk 2, artikel 2.15 verder uit en verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (Artikel 8 Arbowet). Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid. De werknemer is verplicht om naar zijn eigen vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen (artikel 11 Arbowet).

Steeds meer werkenden in Nederland kampen met burn-out klachten (SER):

-          16% van de werkenden (NEA 2020)

-          17,7% van de thuiswerkers tijdens de coronacrisis (NEA Covid19, 2021)

-          9% van de zelfstandigen zonder personeel, zzp’ers (ZEA 2021)

-          Resulterend in 11 miljoen verzuimdagen door werkstress en

-          € 3,1 miljard euro verzuimkosten voor de werkgever.

https://www.heyhetisoke.nl/

Manager psychosociale arbeidsrisico’s:

Méér dan een vertrouwenspersoon.

De kosten van mentale gezondheidsproblemen zijn gigantisch, niet alleen maatschappelijk en voor de betrokken werknemers, maar ook voor elke werkgever. Je weet intussen al dat de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting volgens de Arbowet* verplicht is, maar vraagt jezelf ongetwijfeld af hoe je daar concreet werk van maakt.

 

Tijdens deze grondige opleiding leer je niet alleen wat de wet voorschrijft en welke aansprakelijkheid passiviteit met zich kan meebrengen, maar ligt de nadruk op een concrete en duurzame aanpak. Je krijgt vooral werkbare tips en modellen om aan de slag te gaan en een duurzaam welzijnsbeleid uit te werken. Daarnaast kom je in contact met anderen uit het werkveld en doe je inspiratie op.

Hoewel je heel wat kennis opdoet tijdens deze opleiding, is het bij uitstek een actieve én activerende cursus. Je krijgt thuisopdrachten, bespreekt praktijkgevallen (ook uit de rechtspraak) en verwerft inzicht door discussie.

 

Tegen het eind van de opleiding ben je in staat om in jou onderneming adequaat te handelen, zonder dat het handenvol geld kost, maar wel met een maximale opbrengst. Niet alleen op menselijk vlak, maar ook meteen economisch. De docenten begeleiden je doorheen de cyclus in de opmaak van jouw plan en staan je bij als je tegen problemen aanloopt bij analyse, redactie of implementatie. Je krijgt een schat aan informatie, modellen, tools en tips.

Deze opleiding is een echte aanrader voor iedereen die het ernstig meent met het welzijn van zijn collega’s of werknemers, maar tegelijk ook inziet dat volop inzetten op welzijn niet alleen een concurrentievoordeel maar ook een besparing betekent.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor de medewerker die op beleidsniveau al bezig is of bezig wil zijn met psychosociaal welzijn. De cursus is voornamelijk gericht op leidinggevenden en HR-professionals, maar ook op vertrouwenspersonen (in spe) en veiligheidskundigen die zich mede met de RI&E willen verdiepen in PSA vanuit een oplossingsgerichte strategie.

Een vooropleiding MBO+ is vereist. De docenten gidsen je doorheen het proces.

 

Programma

1   : Psychosociale risico’s. De ziekte van onze tijd?

2   : Wat zijn psychosociale risico’s? Een analyse

3   : Actoren, hun functie en hun aansprakelijkheid

4   : Opsporing

5   : Preventieve aanpak

6   : Gesprek- en coaching technieken

7   : Workshop stress en burn-out

8   : Curatieve aanpak en gerechtelijke procedure

9   : Eigen welzijnsplan

10 : Evaluatie moment

 

Leerdoelstellingen

Na het volgen van deze opleidingsreeks ben je in staat om psychosociale risico’s te herkennen, te duiden en vooral aan te pakken vanuit een oplossingsgerichte succesvolle strategie. Je stapt buiten met een plan voor je eigen onderneming om aan duurzaam welzijnsbeleid te doen.

Je leert en oefent in dit kader ook moeilijke gesprekken voeren, eventuele leidinggevenden overtuigen van de noodzaak van verandering en coachend omgaan met individuele werknemers en teams.

 

Prijs: € 3.200,00 exclusief BTW

Inclusief: lesmateriaal, certificaat, lunch, hapjes en drankjes

Lesschema:

4 blokken van 2 dagen.

Bijkomende informatie:


Deze opleiding wordt begeleid door 2 docenten.

Docent 1 is jurist en is gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van arbeidsveiligheid, verleent hierover advies en geeft bedrijfsinterne opleidingen. Hij/zij begeleidt daarnaast vanuit een oplossingsgericht systeemmodel bedrijven en individuen op zoek naar psychosociaal welzijn.


Docent 2 is klinisch psycholoog. Hij/zij richt zich zowel op de preventieve als curatieve aspecten van psychische problemen bij volwassenen. Dit door ondersteuning te bieden aan zowel het individu (medewerker, bedrijfsleider, leidinggevende) als de context (gezin, team, organisatie). Zijn/haar activiteiten zijn gericht op de bevordering van het algemeen psychisch welzijn op individueel, team en organisatie niveau.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de Arbowet:

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren, binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, dat erop is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken als dit een risico vormt binnen de organisatie. Het Arbobesluit werkt deze verplichting in afdeling 4, hoofdstuk 2, artikel 2.15 verder uit en verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (Artikel 8 Arbowet). Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid. De werknemer is verplicht om naar zijn eigen vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen (artikel 11 Arbowet).

Steeds meer werkenden in Nederland kampen met burn-out klachten (SER):

-          16% van de werkenden (NEA 2020)

-          17,7% van de thuiswerkers tijdens de coronacrisis (NEA Covid19, 2021)

-          9% van de zelfstandigen zonder personeel, zzp’ers (ZEA 2021)

-          Resulterend in 11 miljoen verzuimdagen door werkstress en

-          € 3,1 miljard euro verzuimkosten voor de werkgever.

https://www.heyhetisoke.nl/


maandag 18 april 2022

Arbo Masterclass 2022

 

 

Arbo Masterclass 2022

Assertief adviseren en beïnvloeden van gedrag.

 

Organisator

Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut (NLVI)

HOBEON/SKO waardering: 5 punten


Meer impact

Heb je een MBO/HBO basis en kennis en (enige) ervaring als Veiligheidskundig adviseur en wil je HET verschil maken, of ondervind je weerstand op diverse niveaus, hebben je interventies geen duurzaam effect of krijg je geen grip op de organisatie. Dan helpt deze Masterclass, want;

 

In deze Masterclass ontdek je:

·         Hoe je oplossingsgericht kunt werken

·         Hoe je verandering in gang zet

·         Hoe je kunt coachen

·         Hoe je een werkbaar systeem ontwikkeld

·         Hoe ja als adviseur tijdig gevraagd en gevolgd wordt

·         Hoe ‘ja maar’ ombuigt naar ‘ik doe mee’

·         Hoe je boodschap meer effect geeft

 

Doelgroep

ARBO adviseurs, zoals de veiligheidskundige (MVK of HVK), Arbeidshygiënist, KAM coördinator, preventiedeskundige, maar ook andere betrokkenen bij organisatieontwikkeling of welzijn op het werk, en daarnaast;

·         praktijkervaring hebben

·         van elkaar willen leren

·         succesverhalen en teleurstellingen willen delen

 

Voor de deelnemers betekend de opleiding meestal een persoonlijke groei op 7 beroepsvaardigheden. Voor bedrijven of organisaties waar ze werken merken we vooral dat een ander inzicht leidt tot meer efficiëntie, verhoging van het veiligheidsbetrokkenheid en minder incidenten.

 

Waar wordt tijdens deze opleiding aan gewerkt?

We bouwen je bestaande kennis en vaardigheden verder uit met;

·         oefeningen in een veilige context

·         de casussen en ervaringen die je zelf inbrengt

·         tijd tussen de trainingsdagen om te oefenen in de werksfeer

·         omgevingsfactoren

·         gerichte feedback vanuit de 360° zodat je beter weet waar jij sterk in bent en waar je kunt groeien

·         de nodige achterliggende theorie

 

De Arbo Masterclass is een training, dat wil zeggen dat we vooral aan de slag gaan met de voorbeelden die de deelnemers zelf inbrengen (uitgewerkte casussen, knelpunten en ervaringen). De diepgang per onderdeel is afhankelijk van de leerdoelstellingen van de deelnemers.  

 

Wat houdt de opleiding in?

Tijdens de training komen de volgende 7+ belangrijke kernvaardigheden voor de Arbo adviseur aan bod, weergegeven in de matrixtabel: Starter – Gevorderde – Master.

 

·         Coachen

·         Oplossingsgericht werken

·         Effectieve systemen opzetten

·         Infiltreren en beïnvloeden

·         Levendig communiceren

·         Weerstand wegwerken

·         Grenzen aangeven

+      Omgevingsfactoren

 

Opbouw van de training

De inhoud van de training wordt verdeeld over 4 à 5 trainingsdagen. De training wordt onderbroken door een ‘try-out’ periode van ca. 3 weken. In deze periode kan het geleerde worden uitgetest en nieuwe ervaringen worden meegenomen naar de resterende cursusdagen. Op die manier ondersteunen we de groei in bekwaam handelen of managen,  ofwel het beheersen van de ‘master’ status. Tijdens de ‘try-out’ periode werk je aan een keuze opdracht.

 

Vooraf

Om inzicht te krijgen van de deelnemers van de Arbo Masterclass wordt vóór de start, met behulp van een 360° feedback-tool, je huidige vaardigheden gepeild. De resultaten hiervan zijn mede bepalend voor de inhoud van de training en keuzeopdracht. Op deze manier creëren we een training waarin de persoonlijke identiteit van de deelnemer centraal staat. Effectief, praktisch en uiterst leerzaam. Belangrijk is om onbevangen en open aan de training deel te nemen.        

 

Masterclass*  WIKIPEDIA:  Een masterclass is een les of cursus die door een deskundige wordt gegeven aan leerlingen in een bepaald vakgebied. Het verschil tussen een masterclass en een gewone les is dat bij een masterclass de docent een student per keer voor zich vraagt en bepaalde opdrachten laat uitvoeren of het eerder gemaakt thuiswerk bespreekt. De overige studenten (en soms ook andere toeschouwers) kijken dan toe.

 

 

Cursusduur: ca. 40 uur

Afhankelijk van het aantal deelnemers 4 à 5 dagen.

Aantal deelnemers; minimaal 8 en maximaal 12

 

Prijs: € 1.995,00 exclusief 21% BTW

Locatie: Bibliotheek De Boekenberg, Spijkenisse https://www.deboekenberg.nl/

Datum: Zie inschrijfformulier