woensdag 3 januari 2024

Safety-Expo, waarom en hoe

 

Hoe is de NL SAFETY-EXPO ontstaan?

In mijn lange periode als project HSE manager bij Shell Pernis en Moerdijk waren er activiteiten gaande om een praktijk trainingscentrum voor contrators te starten. E.e.a. naar voorbeeld van Shell Singapore. Uiteindelijk kwam dit destijds niet van de grond omdat het aantal incidenten bij Shell op dat moment beheersbaar was. Ik heb toen dit project overgenomen met als doel om te kijken of dit vanuit mijn bedrijf wel te realiseren.

Dus eerst de markt verkennen met als resultaat, 1) het in 1987 wegbezuinigde Veiligheidsinstituut te Amsterdam. Menig NVVK (bestuurs-) lid vond dit onbegrijpelijk omdat het VI zeer actief bezig was met Veilig Werken middels exposities, posters, opleidingen e.d. 2) het Provinciaal Veiligheidsinstituut in Antwerpen met soortgelijke activiteiten en nog steeds actief, 3) instituten in andere Europese landen en 4) heeft Shell en andere bedrijven al enige jaren een praktijk trainingscentrum.     

Hoe in te richten?

Daar waar gewerkt wordt vallen spaanders en zijn verbeteringen op veilig werken mogelijk. Om dit inzichtelijk te maken gaan we op de Safety-Expo veel voorkomende incidenten exposeren. Het CBS maar ook de TNO Arbobalans geven inzicht welke gevaren en risico’s dit zijn.

Enige belangrijke gegevens;

-         Kosten loondoorbetaling werk gerelateerd ziekteverzuim in  2020 € 6,1 miljard en in 2021 € 7,4 miljard

  • -          55% van de bedrijven gebruikt een RI&E (2021)
  • -          35% van de bedrijven heeft een of meer preventiemedewerkers

Belangrijkste gevolgen van een incident;

  • -          30% oppervlakkige verwonding,
  • -          20% verstuiking of verrekking,
  • -          17% psychische schade.

-          Ca. 80% van de ongevallen in- en om het huis

Gebaseerd op deze gegevens en via eigen uitgevoerde opiniepeilingen zijn de volgende kernpunten voor de Safety-Expo opgesteld:

  • -          Expositie-/ praktijk beleving van de meest voorkomende oorzaken
  • -          Geschikt voor de samenleving i.c. professional, klusser, scholieren, oud en jong
  • -          Gratis toegankelijk

Waar staat de Safety-Expo?

Na jaren gezocht te hebben naar een geschikte locatie bood de Infra Campus-IKN gelegen op het Bouw & Infrapark in Harderwijk ruimte (gebouw 150) aan met groeipotentie. De Infra Campus-IKN heeft hier al een aantal jaren een permanente beurs met 71 stands voor bedrijven gerelateerd aan de Infra techniek gevestigd en ook daar is Veilig Werken een prioriteit. Op dit terrein met ongekende mogelijkheden en ruime faciliteiten kan de Safety-Expo verder groeien.     

Wat zijn de activiteiten?

Op de NL Safety-Expo laten we je op een plezierige en educatieve manier zien hoe we gevaren en risico’s kunnen reduceren en hoe schade en letsel kan worden beperkt. Dit door zelf of met een gids of trainer actief bezig te zijn op onze objecten.

Door gebruik te maken van diverse touchscreen presentaties kun je o.a. kennismaken met NAPO en zijn vrienden die bijna alle mogelijke gevaren en oplossingen middels animatiefilms zichtbaar maken. Voor bijzondere gelegenheden is NAPO in hoogsteigen persoon op de Safety-Expo aanwezig.

Op de Safety Spotter wanden kun je trainen op het Herkennen van Gevaren en Risico’s. Hier blijkt dan ook dat velen het verschil tussen gevaar en risico niet kennen.  

‘Hot item’ gehoorschade. Aandacht aan GELUID en voorkomen van gehoorschade.  

Werken op geringe hoogte. Vallen van trappen en ladders komt veel voor en wat zegt de wet. Op de Safety-Expo laten we zien hoe je veilig op (geringe) hoogte kunt werken.

De expo van VI posters laat zien hoe de veiligheidsboodschap van TOEN nog steeds actueel is.

Om incidenten te reduceren besteden wij ook aandacht aan veiligheidsgedrag.

Wat zijn de faciliteiten?

Naast de nu bescheiden belevingsruimte beschikken we over een goed geoutilleerde presentatieruimte voor 40 personen en geschikt voor lezingen en presentaties. Ook presenteren wij daar de meest indrukwekkende veiligheidsfilms.

Een koffiecorner met buffet capaciteit, gratis parkeren. Ook de faciliteiten van het Bouw & Infrapark zijn beschikbaar met 16 vergaderzalen, congresruimte voor 1.000 personen, hotel, restaurants en zeer uitgebreid buitenactiviteiten. Bijna alles kan.

Wat doen we nog meer?

Het NLVI biedt speciale opleidingen en trainingen aan voor de verdere ontwikkeling van de Arbo professional.

Masterclass voor Arbo deskundigen en Veiligheidsmanagers; Hier worden de belangrijkste skills van de Arbo professional verder uitgediept zoals; Coachen, Oplossingsgericht werken, Effectieve systemen opzetten, Infiltreren en beïnvloeden, Levendig communiceren en presenteren, Weerstand wegwerken, Grenzen aangeven.   

Safety Specials; voor de Arbo professional (generalist) die meer kennis wil hebben van een aantal specialistische onderwerpen zoals; Besloten ruimten en gasmeten, De RI&E, Werkvergunningen, TRA, LMRA, Atex, Transport, Keuren arbeidsmiddelen. 

Veiligheid in privétijd; Kom met je familie, vrienden of club en laat je voorlichten om het aantal incidenten in- en om het huis te reduceren. Een leuk uitje.

Samenwerken: Alle faciliteiten zijn ook beschikbaar voor andere organisaties die veilig werken pretenderen.    

Small Safety Events; regelmatig organiseren wij Thema bijeenkomsten met verschillende en actuele onderwerpen op gebied van Veilig en Gezond werken.

Hoe verder?

Momenteel heeft de Safety-Expo een ruimte van 60m², met een optie op 350m². (eind 2024). Dit kan alleen met behulp van bedrijven en organisaties die veiligheid als woord om willen zetten naar daad. Ook hulp van vrijwilligers met kennis is essentieel.

Om de Safety-Expo voor iedereen GRATIS toegankelijk te houden is financiële steun nodig. We hebben daarom een doneer website ingericht waar iedereen een steentje kan bijdragen. Ondanks de maatschappelijke waarde van de Safety-Expo zijn subsidie aanvragen aan de overheid tot op heden niet gehonoreerd.

Voor zakelijke steun is het mogelijk om Ambassadeur of Partner te worden. Met een unieke beursvloer kunnen leveranciers van veiligheidsartikelen hun producten promoten maar ook eigen relaties op de Safety-Expo ontvangen. Tijdens werkdagen dagelijks geopend en beschikbaar. De voorwaarden staan vermeld op onze website. Met ruim 14.000 Arbo contacten op sociale media heeft het NLVI het grootste Arbo net werk in Nederland.

Wat hebben we nog nodig?

Bezieling en medewerking van anderen. Maar ook nadere Invulling voor de objecten: PBM’s, Brand, Steigers, Besloten ruimten, Ex, Ox, Tox. Valbeveiliging, EHBO, Arbeidshygiëne.

En verder?

De Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut – NLVI en NL Safety-Expo is een organisatie zonder winstbejag die zich samen met soortgelijken inzet voor het terugdringen van incidenten met en zonder schade tijdens werkuitoefening of in privétijd.

De drijvende kracht van het NLVI is Gilles van Zweeden die in 2024 terugtreed. Reageer via onze website www.nlvi.nl als jij dit werk voort wil zetten.   

donderdag 14 september 2023

Opiniepeilingen NLVI

 

Opiniepeilingen Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut – NLVI.

 

1.       Regelmatig kunnen we lezen dat ca. 50% van de bedrijven nog geen RI&E heeft. Hoe OK is het dan met die 50% van de bedrijven die wel een RI&E heeft?

Hoeveel procent van de medewerkers is op de hoogte van hun ‘eigen’ RI&E?

Vraag is 8.559 bekeken. Respons 208 stemmen

Minder dan 25%               > 80%

25% tot 50%                      > 14%

50% tot 70%                      >   3%

Meer dan 70%                   >   3%

 

2.       Vervolg op de vorige opiniepeiling: Waar ligt de oorzaak dat meer dan 75% van de medewerkers niet op de hoogte zijn van hun eigen RI&E?

Vraag is 9.169 bekeken. Respons 199 stemmen

Externe handhaving         9%

Eigen Arbodienst              6% (hand in eigen boezem!)

Eigen directie                    85%

Medewerker zelf              6%

 

3.       Vanuit de vorige 2 opiniepeilingen kwam de volgende vraag:

Hoe groot is de invloed van de preventiemedewerker (VK) op het veiligheidsbeleid

Vraag is 7.871 bekeken. Respons 136

Minder dan 25%              41%

Tussen 25 en 50%            31%

Meer dan 50%                  28%

 

4.       De invloed van de preventiemedewerker (VK) op het Veiligheidsbeleid van een onderneming is volgens de respondenten slechts 28%. Waarom wordt 72% niet gehoord terwijl de kennis van de preventiemedewerker middels diverse opleidingen zoals o.a. MVK en HVK toch voldoende lijkt te zijn? Hoe komt het dat kunde en overtuigingskracht niet voldoende wordt beheerst? Vraag is 4.985 bekeken. Respons: 60

Opleidingen niet realistisch           >   8%

Persoonlijke instelling                   > 70% (Arbo masterclass?)

Exameneisen zijn te licht               >   8%

Tevreden met huidige situatie        > 13%  

 

5.       Heb jij ook een E van Environment in je functie staan? Hoeveel tijd besteed je daar aan? Vraag is 9.120 bekeken. Respons: 208 stemmen

a.       Minder dan 10%                    > 46%

b.       Tussen 10% en 50%               > 39%

c.       Meer dan 50%                         >   9%

d.       Wordt uitbesteed                      >   6%

 

6.       Wat maakt de VK beter naast de vereiste MBO/HBO opleiding?

Vraag is 11.462 bekeken Respons: 338

a.       Sterke persoonlijkheid aangevuld met GBV                 > 73%

b.       Opleiding MVK/HVK                                                   > 27%

 

7.       Waar haal je als VK actuele informatie vandaan?

Vraag is 5.432 bekeken. Respons: 72

a.       Eigen netwerken                                                               > 35%

b.       Belangenvereniging (NVVK, CNV, FNV o.i.d.)              >   8%

c.       Googelen (Overheid, KvK,….)                                          > 56%

d.       Beurzen, conferenties en congressen                                  >   1%

     

8.       Hoe verwerk je opgedane ervaringen, metingen e.d.

a.       Op papier                                        > 2%

b.       In Word en Excel                             > 58% (wordt daarna vaak op papier verspreid)

c.       Toegepaste specifieke software       > 16%

d.       Bestaand Bedrijfsbeheersysteem     > 25

 

9.       De overheid wil meer werk op vaste contractbasis. Welk contract heeft jou voorkeur?

a.       Bepaalde tijd                                                 >   4%

b.       Onbepaalde tijd (ontslagbescherming)         > 69%

c.       Via detacheringsbureau                                 >   1%

d.       Als zelfstandig ZZP                                       > 25%

 

10.   Nederland kent een aantal interessante educatieve attracties zoals o.a.: Corpus, Nemo Science, Naturalis, Beeld en Geluid en meer. Zo was er ook een Veiligheidsmuseum, later Veiligheidsinstituut in Amsterdam (1893-1987). Helaas is dit wegbezuinigd!!

Als er nu een educatieve, spannende, veiligheidsattractie (Veiligheidsland) zou zijn, dan zal ik:

a.       daar gebruik van maken       > 30%

b.       geen gebruik van maken      > 10%

c.       dat bezoeken                         > 52%

d.       dat niet bezoeken                  >   8%

 

11.   Wat doe je als jouw management je adviezen categorisch naar de prullenbak verwijst?

a.       Inpakken en wegwezen                                                     > 69%

b.       Jammer, toch maar blijven                                                 > 4%

c.       Hand in eigen boezem steken, werkwijze aanpassen         > 13%

d.       Melden, overheid inschakelen                                            > 14%

 

12.   Als alleen werkende VGM professional heb je soms behoefte aan ondersteunende informatie of klankbord. Waar haal jij je informatie vandaan? 4.071 x bekeken

a.       Rijksoverheid, KvK, EuOsa   > 20%

b.       Eigen netwerken                     > 65%

c.       NVVK, NVVA, Vakbonden    > 15%

d.       Adviesbureau, Leverancier      >   0%

 

13.   Nederland kent een aantal interessante educatieve attracties zoals; Corpus, Nemo Science, Naturalis, Beeld en Geluid en maar. Zo was er ooit een Veiligheidsmuseum / VI te Amsterdam (1893-1987). Helaas is dit wegbezuinigd. Wij starten de Nl.Safety-Expo, een educatief - interactief training en belevingscentrum te Harderwijk. Tijdens werkdagen altijd open en gratis toegankelijk voor scholier, klusser, vakman en Arbo professional. Met ca. 100 standhouders altijd zinvol voor bezoek. 3.345 bekeken

a.                  Ga ik zeker bezoeken                    > 61%

b.                  Lijkt me niet interessant                11%

c.                   Daar ga ik gebruik van maken    > 22%

d.                  Mijn eigen beleving is genoeg    >   6%

14. Aanstellen van een preventiemedewerker: Iemand van buiten of iemand uit eigen organisatie?

a. Eerst kunde dan ervaring > 35%

b. Eerst ervaring dan kunde > 64% dus uit eigen organisatie

dinsdag 29 augustus 2023

NL.Safety-Expo van start

 


In deze hal in gebouw 150 van de Bouw & Infrapark / InfraCampus-IKN gaan we aan de slag om de NL.Safety-Expo te realiseren.

De NL.Safety-Expo laat, op een plezierige en educatieve manier zien hoe gevaren en risico’s verminderd kunnen worden en schade en letsel worden beperkt door spannende simulaties, zelf te beleven. 

De NL.Safety-Expo is een plek waar ontwikkeling en uitwisseling van kennis tussen jong en oud, professional en hobbyist van bedrijven, kennisinstellingen en consumenten wordt gestimuleerd. 

De NL.Safety-Expo is dagelijks geopend en gratis toegankelijk. Dit wordt mogelijk gemaakt door de steun van ambassadeurs en partners. 

Naast de expositie worden regelmatig activiteiten georganiseerd zoals lezingen, themadagen safety theater. De NL.Safety-Expo is beschikbaar voor derden.

Om dit te realiseren hebben wij nodig:

- Sponsors in de vorm van Ambassadeur of Partner

- Medewerkers: Conservator, gids-/docent

- Bestuurders / management

- Creatieve mensen

Maar ook historische veiligheidsmiddelen, voorbeelden waar het fout ging zoals restant geëxplodeerde gascilinder, doorgebrande elektrisch gereedschap, kapot klimmaterieel e.d. 

Heb je zin en tijd, laat het weten info@nlvi.nlwoensdag 3 mei 2023

Veiligheidsland - NL.Safety Expo

 


Mede naar voorbeeld van het Provinciaal Veiligheidsinstituut PVI te Antwerpen presenteren wij de beoogde belevingsobjecten van de NL.SAFETY-EXPO van de Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut.-NLVI 

UNIEKE GELEGENHEID VOOR LEVERANCIERS

Bij inschrijving kunnen bedrijven en organisaties deelnemen aan de NL.Safety Expo. Een mooie gelegenheid om je producten te presenteren op een unieke locatie, welke dagelijks is geopend en toegankelijk is voor iedereen. 

Wordt partner van de permanente beurs-/expositie NL.SAFETY-EXPO. Per object slechts één leverancier mogelijk, dus wees er snel bij 

Geef aan welk product je wil presenteren. Stuur je voorkeur zo mogelijk met foto / brochure en beschrijving naar info@nlvi.nl

PBM’s / Handgereedschap / Trillingen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn bestemd om degene die ze draagt een passende bescherming te bieden tegen gevaren bij bepaalde werkactiviteiten.
Maak kennis met de verschillende soorten werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, stofmaskers, veiligheidsbrillen, …wat zijn de beperkingen en hoe maken we de juiste keuze? 

Handgereedschappen worden te pas en te onpas gebruikt. Daarom is het risico op een ongeval vrij groot. Samen onderzoeken we specifieke risico’s zoals trillingen, vonken, het stukspringen van boor- of slijpgereedschap enz. Bijzondere aandacht gaat naar ergonomie en de keuze van het juiste materiaal.

Trillingen vormen een nog weinig bekend risico. Aan de hand van proefjes, demo’s en filmpjes leer je wat mechanische trillingen zijn, hoe ze ons lichaam binnenkomen en welke schade ze daar kunnen aanrichten. Uiteraard ligt de nadruk op het vermijden van schade.

Brand en gevaarlijke stoffen

Wanneer en hoe ontstaat brand? Wat is het vlampunt en zelfontbrandingstemperatuur? Is aardgas zwaarder dan lucht en waarom moeten we dat weten? Wat zijn explosiegrenzen en kan bloemsuiker ontploffen? Deze presentatie zit vol praktische experimenten en ontdek je het antwoord op al deze vragen.

Welke gevaarlijke stoffen (her)ken jij in je omgeving? Je zal misschien schrikken, het zijn er best veel. Hoe kom je te weten hoe je met die producten moet omgaan? Waar moet je op letten bij het lezen van het etiket? Deze presentatie zit boordevol praktische voorbeelden, ook over minder bekende stoffen zoals solvents, CO en asbest.

Geluid

      Wat is geluid? Wat zijn decibels? Wat is Tinnitus? Hoe werken je oren en wanneer belast je ze te veel? Hoe kan je lawaai bestrijden en wat gebeurt er met je oren als je dat niet doet? Van oordopjes tot mp3-spelers, van discotheek tot betonmolen. Wij laten het allemaal horen en voelen!

Elektriciteit

      Elektriciteit is onzichtbaar, maar met duidelijke proefjes krijg je het toch te zien. Meer nog, we laten je het zelfs voelen... op een veilige manier uiteraard!        Onze trainer geeft ook meer inzicht over de terminologie, risico’s, beschermingsmaatregelen en reglementaire aspecten.

Ergonomie

Nek-, schouder- en rugklachten kunnen het gevolg zijn van een verkeerde werkhouding. Oorsuizen en hoofdpijn zijn mogelijk te wijten aan een lawaaiige omgeving of onaangepaste verlichting. Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Naargelang de interesse van de groep, kunnen onze trainers focussen op thema's zoals:
• hef- en tiltechnieken
• ergonomie op kantoor
• de houding bij het klussen in huis
• verlichting
• lawaai
• klimaat

     Werken op hoogte

Werken op hoogte is één van de meest risicovolle werkzaamheden. Vallen van hoogte veroorzaakt veelal ernstig letsel kan leiden. Onze trainers laten zien hoe met hulpmiddelen zoals, ladders, steigers, hoogwerker en dergelijke veilig gewerkt kan worden. Wat is de juiste keuze? Hoe gebruik je het? Handige tips en wat zegt de regelgeving.  

EN NAPOAndere ideeën zijn welkom.