zondag 16 februari 2020


Tijdens de NLVI Safety diner Pitch meer over scenariodenken. Inschrijven https://www.nlvi.nl/agenda.php 


WAT IS SCENARIODENKEN
Scenariodenken is een methode voor toekomstonderzoek. De methodiek wordt gebruikt om strategische beleidsvorming te bevorderen door veranderingen in kaart te brengen en te vertalen naar de organisatie.
Scenariodenken bevat drie componenten:
1. Een procesbeschrijving en analyse van een bestaande situatie (uitgangssituatie).
2. Eén of meer beelden van een toekomstige situatie (toekomstbeeld)
3. Eén of meer ontwikkelingsprocessen die de bestaande situatie en de toekomstige situatie aan elkaar koppelen (toekomst pad)

WAT IS SCENARIODENKEN (2)
Eigenschappen scenariodenken
-       Stimuleert de verbeeldingskracht
-       Structureert de communicatie over mogelijke ontwikkelingen
-       Inspiratiebron voor beleid, in plaats van draaiboek voor de toekomst
-       Met scenario’s worden onzekerheden explixiet gemaakt, waardoor juist de extreme mogelijkheden in kaart worden gebracht
-       Scenariomethode is een generiek instrument dat voor veel verschillende vraagstukken en doelen ingezet kan worden

TOEKOMST VOORSPELLEN: KAN DAT WEL?
Wij mensen ‘missen’ heel veel signalen: De mens heeft slechts 5 zintuigen om deze realiteit waar te nemen. Onze zintuigen dekken slechts een beperkt deel van de realiteit af. Zelfs in hun eigen domein registreren de menselijke zintuigen slechts een beperkt deel van de signalen. Menselijke ogen bijvoorbeeld zijn niet in staat tot waarneming in het infrarode deel van het spectrum.
Insteek Scenariodenken
De grondgedachte van de scenariomethode is dat meerdere toekomsten mogelijk zijn. Met de scenariomethode verkrijgt men verschillende beelden over hoe de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen. De onzekerheid over de toekomst wordt daarmee principieel erkend.
Scenario’s beschrijven alleen de toekomstige context aangezien het uitvoeren van acties niet zozeer een kwestie van goed voorspellen is, maar vooral een kwestie van goede uitvoering.HOE WERKT HET
De 8 stappen voor het ontwikkelen van scenario’s volgens Peter Schwartz – Futuroloog.
1.    Identificeer de vraagstelling of het te nemen besluit
2.    Benoem belangrijke externe factoren die het succes of falen zullen bepalen
3.    Benoem de externe krachten (trends) die op de factoren invloed uitoefenen
4.    Rankschrik de krachten naar impact en onzekerheid
5.    Selecteer die krachten die het meest belangrijk en het meest onzeker zijn
6.    Werk voor elke combinatie van de geselecteerde krachten het verhaal uit
7.    Bepaal de implicaties voor de vraagstelling (of de beslissing) voor elk van toekomstverhalen
8.    Selecteer indicatoren en waarschuwingssignalen om op te letten

HOE WERKT HET (2) IN DE PRAKTIJK
-       Identificeer de kernzekerheden. Dit zijn de onzekerheden die de hoogste impact hebben!
-       Maak een scenariomatrix (beeldend, verhalen, etc.)
-       Kies een vorm die ‘stakeholders’ pakt
-       Selecteer vanuit alle geselecteerde signalen de belangrijkste (gezien de scope/doel/tijd) en benoem de onzekerheden
-       Maak een matrix om mee te ‘spelen’ tot alle betrokkenen het eens zijn over de twee ‘kernzekerheden’ om mee verder te gaan
-       Onzekerheid factor A = heel zeker of zeer onwaarschijnlijk. Scenario 1/2/3 of 4
-       Onzekerheid factor B = heel zeker of zeer onwaarschijnlijk. Scenario 1/2/3 of 4
  

VERBEELDING vs MATRIX DENKEN
Risico is geen eigenschap van iets, maar een scenario van wat zou kunnen gebeuren. Gevaren vormen risico’s als er interactie ontstaat. ‘Wat - Als’ bedenken wat zou kunnen gebeuren, filmpjes in je hoofd vormen dan het ontstaan van de meest uiteenlopende scenario’s.
Door de meest gevonden scenario’s met elkaar te overleggen wordt procesmatig meer duidelijk dan bij het gebruikelijke matrix risico-denken: Kans x Effect.       
Gedurende het overleg worden de diverse scenario’s vergeleken voor het vormen van een definitief scenario.  
Scenariodenken produceert een toekomstbeeld als sciencefictionfilm terwijl Risicodenken te vaak gaat over kans, blootstelling en het effect, wat vergelijkbaar is met een statisch beeld / foto.

Walter Zwaard over ‘Filmpjes in ons hoofd’.
Als het gesprek gaat over het ‘herkennen’ of ‘zien’ van risico’s, word ik altijd plagerig. Dan krijg ik de neiging om te benadrukken dat risico’s onzichtbaar zijn. Dat je ze helemaal niet kúnt herkennen of zien. En als ik een pesterige bui heb, zeg ik dat ik ook moeite heb met ‘inventariseren’. Want veel risico-inventarisaties zijn opsommingen van normoverschrijdingen. Het zijn overzichten van situaties die niet voldoen aan allerlei regeltjes; dat heeft niks te maken met risico.

zaterdag 25 januari 2020

SWZ is blij met 10.000 volgers?

Een bericht van Inspectie SZW op LinkedIn dd. 24 januari.

De inspectie SZW beschrijft haar volgers als mensen die eerlijk, gezond en veilig werken hoog in het vaandel hebben staan. Ik ben ook zo’n volger, een heel nieuwsgierige zelfs die hoopvol wacht op betere maatregelen en innovatieve oplossingen die het stijgende aantal ongevallen zullen reduceren. Hoe lang moet ik nog wachten?
Zijn alle SZW volgers ook tevreden?  

Het SZW met een minister Koolmees die een financieel vangnet voor ZZP’ers die van een steiger afvallen toejuicht, in plaats van ingrijpende maatregelen te nemen die er voor zorgen dat dit soort ongevallen niet meer voorkomen (bronbestrijding).

Ik heb diverse bijeenkomsten van de Inspectie SZW bijgewoond. Onderhoudend en leerzaam om met collega’s van alles en nog wat te bedenken om uiteindelijk ongevallen te beperken. Gegevens worden verzameld……………daarna blijft het stil. Ideeën worden in de beschikbare bussen gedeponeerd om vervolgens niets te horen. De Inspectie SZW heeft de middelen om hier echt meer uit te halen.  

Het Nederlands Veiligheidsinstituut is ook blij, want zij hebben NU meer dan 10.064 LinkedIn connecties. Het NLVI is een mini organisatie met veel acties en goede ideeën zoals:

 1. Veiligheidsbelevingscentrum, de veiligheidsatractie voor iedereen.  
 2. Simpele educatieve methode voor veiligheidsbewustwording de Safety Spotter. 
 3. Een BONUS incidenten registratiemethode voor een beter inzicht, inclusief bijna ongevallen (near-miss).  De huidige ongevalscijfers komen uit ongevallen met schade en geeft een vertekend beeld van de werkelijke omvang.


De Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut is een stichting zonder winstbejag en werkt nog zonder subsidies. Om de NLVI doelstellingen te bereiken is wel financiële steun nodig. 
Wordt daarom partner of wordt voor een luttel bedrag sympathisant. 
Wordt partner of sympathisant.  


woensdag 16 oktober 2019Vacature Nederlands Veiligheidsinstituut

Het Nederlands Veiligheidsinstituut staat op de drempel van aansprekende veranderingen en zal om haar doelstellingen te realiseren de organisatie uitbreiden met de functie van Manager.      


NLVI Doelstellingen

Het NLVI profileert zich als onafhankelijk, maatschappelijk breed gedragen organisatie die zich inzet voor veilig werken in beroepsuitoefening en privé situaties waarbij het tijdstip van kennismaking met veiligheid in vroeg stadium aanvangt. Het NLVI is een breed platform voor alle Arbo professionals (van fabrikant tot gebruiker). Het NLVI heeft als ultieme doelstelling het realiseren en exploiteren van een veiligheid belevingscentrum & expositie en uitbreiding van haar specifieke en unieke opleidingen en trainingen.  

Profiel

Op deze positie zien wij het liefst een persoon die wil ondernemen en bij geschiktheid op termijn het NLVI zelfstandig kan voortzetten. De volgende vaardigheden achten wij hiervoor noodzakelijk:
 •          Een afgeronde opleiding op HBO niveau,
 •          Sterke affiniteit met veiligheid in de ruimste zin
 •          Commerciële vaardigheden (resultaat gericht / empathisch vermogen / proactief)
 •          Bekend met fondswerving
 •          Cijfermatig en financieel inzicht en affiniteit
 •          Sterke communicatieve vaardigheden
 •          Een goede beheersing van de Nederlandse en Engels taal
 •          Flexibel en het vermogen tot snel schakelen
 •          Zelfstandig kunnen opereren
NLVI Kenmerken en activiteiten

Het Nederlands Veiligheidsinstituut (NLVI) is in 2008 als handelsnaam van start gegaan en op 25 september 2015 onder nummer 855561075 als stichting ingeschreven bij de KvK te Rotterdam.
 •           Sterke naam met lange historie (sinds 1884)
 •           Neutrale uitstraling
 •           Platform voor ALLE Arboprofessionals (van gebruiker tot fabrikant
 •           Het platform heeft leden (personen) en partners (commercieel)
 •           Kenniskring met promotionele activiteiten / Safety Diner Pitch
 •           Mailservice voor partners
 •           Aanwezig op diverse beurzen, congressen en semenairs
 •           Organisator van Kinderveiligheidsdag
 •           Real Life Safety Experience & Expositie (het ultieme doel waarvoor steeds meer steun is)
 •           Reproduceren van de bekende VI posters en gadgets
 •           Unieke opleidingen zoals ARBO Masterclass (5 Hobeon/SKO punten)
 •           Unieke trainingen Safety Spotter ‘Herkennen van gevaren’
 •           Consulting > Safety Management systemen
 •           Meer dan 6.200 email contacten en 9.400 branche gerelateerde LinkedIn connecties.
Reageren
Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Gilles: 0622850102 of per email: gilles@nlvi.nl 

Bedrijfspand. Het NLVI is gevestigd aan de Moolhoek 14, 3235XK te Rockanje. Het pand is een combinatie van kantoor met woonruimte. https://www.funda.nl/koop/rockanje/huis-40999610-moolhoek-14/woensdag 6 maart 2019

Safety Management Systeem; “zelf bouwen of uitbesteden?”

Als project HSSE manager heb ik gedurende vele jaren gewerkt met diverse bedrijfsbeheer- en safety management systemen. Geen enkel systeem kon mij volledig bekoren; incompleet, arbeidsintensief, slecht toegankelijk en niet gebruiksvriendelijk. Voldoende reden om zelf een systeem te bouwen, dacht ik. Net gestart met een ontwerp ontmoette ik op een groot project dhr. Ignacio Almiral, een ICT’er en Veiligheidskundige. Hij liet mij kennismaken met zijn vanuit de praktijk zelf ontworpen  Site Pro Safe management systeem. Na verdieping bleek dit systeem geheel overeenkomstig aan mijn wensen. Gedurende een jaar of twee zijn we samen bezig geweest om dit te perfectioneren en klaar te maken voor de markt. Het bleek ook dat de gebruikte parameters internationaal nauwelijks afwijken vandaar dat wij dit systeem in vijf talen hadden opgezet.  

Ignacio was een verwoed motorcrosser en door een noodlottig ongeval in de Sahara raakte hij volledig arbeidsongeschikt. Het systeem is daardoor nooit in de handel gebracht.

Het goede van dit Site Pro Safe systeem was dat het gemaakt was door vakmensen die alle directe- en indirecte veiligheidsaspecten met elkaar wisten te verbinden in één gebruiksvriendelijke oplossing. De combinatie van veiligheidskundige / ICT’er en de kennis en kunde van ons team bleek bijzonder ideaal. Ik weet nu dat het zelf bouwen van een SMS enorm veel tijd en energie kost. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar een ‘kant en klaar’ systeem welke met een ‘vleug’ eigen inbreng snel het ultieme systeem oplevert.

Met dit gegeven ging ik op zoek naar het ultieme Safety Management Systeem en kwam er al snel achter datde meeste leveranciers dit niet leveren. Vanuit het principe “U vraagt en wij draaien” kan er uiteraard wel een ‘maatwerk’ systeem samengesteld worden. Dat lijkt niet verkeerd maar in de praktijk betekend dit dat de klant een behoorlijke inspanning moet leveren (eisen formuleren, gegevens verzamelen, aanleveren e.d.). Dit betekend ook dat er veel werk verzet moet worden door de leverancier / systeem ontwikkelaar. Het is immers maatwerk en dat kost tijd en geld.   

Ik heb één leverancier gevonden met een afwijkende aanpak. 4Qualis BV onderscheidt zich als één van de weinigen met een ‘kant en klaar’ systeem. Zij hebben de materie met de bekende parameters (wetgeving en andere eisen) vanuit de werkvloer geanalyseerd en haar software ontwikkelaars opdracht gegeven om een gebruiksklaar Safety Management Systeem te ontwerpen. Dit is gelukt. Het systeem verbindt alle relevante veiligheidszaken met elkaar tot een overzichtelijk, actueel, direct bereikbaar platform.   

4Qualis statement: Hoe meer energie de software engineer besteed aan het ontwerp hoe eenvoudiger het systeem voor gebruiker wordt. Dit betekend dat het SMS van 4Qualis vrijwel direct in gebruik kan worden genomen en door zijn omvang en transparantie compleet en prijsgunstig blijkt. Het voordeel van dit systeem is dat het ook zeer geschikt is voor projecten, shutdowns en turnarounds. 

Meer info over 4Qualis klik HIER 

In mijn BLOG ‘Uit het leven van een HSE manager’ (23 juli 2017) beschrijf ik het gemak van een Safety Management systeem. https://blog.nlvi.nl/2018/07/uit-het-leven-van-een-hse-manager.html

maandag 28 januari 2019

Safety Management Systeem


Safety Management Systeem; “zelf bouwen of uitbesteden?”

Als project HSSE manager heb ik gedurende vele jaren gewerkt met diverse bedrijfsbeheer- en safety management systemen. Geen enkel systeem kon mij volledig bekoren; incompleet, arbeidsintensief, slecht toegankelijk en niet gebruiksvriendelijk. Voldoende reden om zelf een systeem te bouwen, dacht ik. Net gestart met een ontwerp ontmoette ik op een groot project dhr. Ignacio Almiral, een ICT’er en Veiligheidskundige. Hij liet mij kennismaken met zijn vanuit de praktijk zelf ontworpen  Site Pro Safe management systeem. Na verdieping bleek dit systeem geheel overeenkomstig aan mijn wensen. Gedurende een jaar of twee zijn we samen bezig geweest om dit te perfectioneren en klaar te maken voor de markt. Het bleek ook dat de gebruikte parameters internationaal nauwelijks afwijken vandaar dat wij dit systeem in vijf talen hadden opgezet.  

Ignacio was een verwoed motorcrosser en door een noodlottig ongeval in de Sahara raakte hij volledig arbeidsongeschikt. Het systeem is daardoor nooit in de handel gebracht.

Het goede van dit Site Pro Safe systeem was dat het gemaakt was door vakmensen die alle directe- en indirecte veiligheidsaspecten met elkaar wisten te verbinden in één gebruiksvriendelijke oplossing. De combinatie van veiligheidskundige / ICT’er en de kennis en kunde van ons team bleek bijzonder ideaal. Ik weet nu dat het zelf bouwen van een SMS enorm veel tijd en energie kost. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar een ‘kant en klaar’ systeem welke met een ‘vleug’ eigen inbreng snel het ultieme systeem oplevert.

Met dit gegeven ging ik op zoek naar het ultieme Safety Management Systeem en kwam er al snel achter dat de meeste leveranciers dit niet leveren. Vanuit het principe “U vraagt en wij draaien” kan er uiteraard wel een ‘maatwerk’ systeem samengesteld worden. Dat lijkt niet verkeerd maar in de praktijk betekend dit dat de klant een behoorlijke inspanning moet leveren (eisen formuleren, gegevens verzamelen, aanleveren e.d.). Dit betekend ook dat er veel werk verzet moet worden door de leverancier / systeem ontwikkelaar. Het is immers maatwerk en dat kost tijd en geld.   

Ik heb één leverancier gevonden met een afwijkende aanpak. 4Qualis BV onderscheidt zich als één van de weinigen met een ‘kant en klaar’ systeem. Zij hebben de materie met de bekende parameters (wetgeving en andere eisen) vanuit de werkvloer geanalyseerd en haar software ontwikkelaars opdracht gegeven om een gebruiksklaar Safety Management Systeem te ontwerpen. Dit is gelukt. Het systeem verbindt alle relevante veiligheidszaken met elkaar tot een overzichtelijk, actueel, direct bereikbaar platform.   

4Qualis statement: Hoe meer energie de software engineer besteed aan het ontwerp hoe eenvoudiger het systeem voor gebruiker wordt. Dit betekend dat het SMS van 4Qualis vrijwel direct in gebruik kan worden genomen en door zijn omvang en transparantie compleet en prijsgunstig blijkt. Het voordeel van dit systeem is dat het ook zeer geschikt is voor projecten, shutdowns en turnarounds. 

Meer info over 4Qualis klik HIER 

In mijn BLOG ‘Uit het leven van een HSE manager’ (23 juli 2017) beschrijf ik het gemak van een Safety Management systeem. https://blog.nlvi.nl/2018/07/uit-het-leven-van-een-hse-manager.html

woensdag 16 januari 2019

Safety Spotter Trainingsmethode


SAFETY SPOTTER TRAINING METHODE

De Safety Spotter ‘Herken de Gevaren’ is een praktische interactieve trainingsmethode voor het herkennen van gevaren op de werkplek. Leer het verschil tussen RI&E en TRA, gevaar en risico. Leer, ook in teamverband, kijken en analyseren om incidenten te voorkomen.

Doelgroep:
 • -          Uitvoerende medewerkers
 • -          Toezichthouders
 • -          VGWM commissieleden
 • -          Preventiemedewerkers
 • -          BHV’ers
 • -          Arbo professionals
 • -          HR medewerkers

Inhoud:
Uitleg en logische opbouw vanuit de potentiele gevaarsituatie;
 • -          De RI&E als uitgangspunt. Uitleg over het ‘Hoe, Waarom en Gebruik’
 • -          De TRA als mogelijk vervolg
 • -          De Werkvergunning voor het vastleggen van afspraken
 • -          De LMRA als beging van het werk


Praktijk cases:
Keuze uit 12 werkpleksituaties met specifieke potentiële gevaren.
 • -          Wat zijn de gevaren?
 • -          Welke risico’s kunnen hieruit voortkomen?
 • -          Hoe kunnen de risico’s worden beperkt?
 • -          Hoe kunnen de gevaren worden beheerst?

Toepassing:
Deze Safety Spotter trainingsmethode kan gebruikt worden als;
 • -          Praktische veiligheidstraining
 • -          LMRA training
 • -          Toolbox
 • -          VCA vervolgtraject - praktijk VCA test
 • -          Leerzaam teambuildingsspel

Kosten:

-          1 Dagdeel Safety Spotter € 1.750,00
-          Extra dagdeel op dezelfde locatie € 750,00
-          Prijs: Exclusief 21% BTW, inclusief reis- en verblijfskosten tot max. 100km.

 • Safety Spotter trainingsfrequentie:  
 • - 1x / jaar Safety Spotter training
 • - 6x per jaar een Toolboxtoets training 


dinsdag 2 oktober 2018

Ninnex blus demonstratie tijdens Safety Diner Pitch

Tijdens de Safety Diner Pitch werd onder andere het nieuwste vertoond op het blussen van frituurbranden.

Mooie demonstratie met de NINNEX blusser van NINNODEV BV.

Meer dan 40 ARBO professionals waren donderdag 27 september te gast op het NLVI Practicum te Barendrecht en aanwezig tijdens de presentatie van diverse noviteiten, waaronderj de NINNEX 'blusgigant', van de firma NINNODEV.

De heer Klaas de Boer gaf een duidelijke uitleg van het schone blusmiddel CGG (Clean Green Granulate) en de eenvoudige snelle manier van blussen.

Het blussen van de zeer hete frituurolie was in een fractie van enkele seconden gedaan waarna de vele belangstellenden, ietwat verbaast door de snelle blussing zonder rommel, alle in- en outs wilde weten. Al met al een zeer succesvolle demonstratie.