maandag 25 januari 2021

 

Waarom het met RI&E maar niet wil lukken!

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht (Arbowet Art.5). Het plan van Aanpak (PVA) is een verplicht onderdeel.

Na 27 jaar heeft meer dan 50% van de bedrijven nog steeds geen RI&E, dit terwijl er jaarlijks zo’n 93.000 Arbeidsongevallen plaatsvinden waarvan ca. 70 met dodelijke afloop. Schandalig!

Al jaren beloofd de Inspectie SZW meer inzet op voorlichting en handhaving echter ook al jaren lopen de ongevalscijfers niet terug. Wellicht mede door te stellen dat het zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden uiteindelijk een verantwoordelijkheid is van bedrijven kan of wil de overheid geen significant verschil maken.

Bedrijven zijn verplicht om de gevaren voor de gezondheid en veiligheid van werknemers te inventariseren. Op dit moment heeft minder dan de helft van de bedrijven een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gemaakt. Vooral kleine bedrijven hebben dit vaak niet op orde.

Na 27 jaar kan gesteld worden, dat ondanks de jaarlijks groeiende inspanningen van het SZW maar ook de groei van het aantal Veiligheidskundigen (en andere Arbo – professionals) niet het beoogde effect brengt, namelijk minder arbeidsongevallen en doden.

Willen: In 2015 analyseerde de inspectie SZW de relatie tussen het voldoen aan systeemverplichtingen van de Arbowet en het beheersen van risico’s. De analyse toonde aan dat het voldoen aan deze verplichting de veiligheidsrisico’s beter worden beheerst.

De inspectie SZW merkt verder op dat een derde van alle werknemers zonder RI&E worden gecategoriseerd als ‘niet willen’. 

‘Stevig inzetten op voorlichting en handhaving’ In 2011 startte de inspectie SZW met de actie ‘25% minder ongevallen’, deze actie had niet het gewenste resultaat en werd gevolgd door diverse andere acties en een jaarlijkse boodschap / belofte “Stevig inzetten op voorlichting en handhaving”. Het resultaat is ons bekend vandaar de oproep van het FNV: “Overheid, neem regie want 93.000 arbeidsongevallen per jaar is niet acceptabel.

Tegenkracht

Onze overheid heeft het na de toeslagenaffaire moeilijk. Meerdere indicatoren wijzen op verstrekkende gevolgen. De geloofwaardigheid van ons bestuur wankelt en tegenkrachten ontwikkelen zich.

Zoals eerder gesteld is het aantal Arbo-professionals (VK, AH, KAM-co, Preventiemedewerker e.d.)  de laatste 10 jaar flink toegenomen. Naar schatting zijn er zo’n 13.000 personen actief bezig in de Arbowereld en jammer genoeg heeft dit ook niet geresulteerd in de afname van arbeidsincidenten.

De Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut – NLVI heeft met een RI&E als uitgangspunt oplossingen om;

-          Ongevalscijfers te reduceren

-          De ondernemer te enthousiasmeren

-          Beter inzicht te krijgen op incidenten en risico’s

-          De kosten van incidenten aanmerkelijk terug te dringen

Arboprofessionals

De wereld van Arbo professionals is behoorlijk divers en vanwege verschillende belangen behoorlijk versnippert. We kennen een aantal belangen verenigingen en organisaties waar het gemeenschappelijk belang van gelijkgestemden prioriteit heeft en het algemeen belang als taak van de overheid ziet.

Het resultaat is bekend vandaar de vraag: Kunnen en willen wij als Arbo professionals een tegenkracht vormen om de aanpak van Arbeidsveiligheid positief te beïnvloeden?  

RI&E Module

Voor bedrijven en organisaties die een RI&E op willen stellen of optimaliseren heeft het NLVI als strategische partner een nieuwe moderne software module. De xyzRisk module  verzekerd een actueel en beheersbaar arbeidsveiligheid.

Vraag hier een demo aan.   

1 opmerking:

  1. But criticism from each parties, compounded by the session’s abrupt shift 토토사이트 in priorities because of COVID-19, has brought on some roadblocks. Pick up insider suggestions for such on line casino favorites as Wheel of Fortune and Megabucks. No matter which recreation you select, the chances of successful consistently can be dramatically improved through correct playing in} approach. So, these are the top three blockbusters which have been successfully was extremely in style slot games that you could play on the go. You needn’t even download the app — simply use the instant play possibility and play on the go. This is one extremely exciting and entertaining video slot—available on cellular phones—and have the ability to|you possibly can} take pleasure in playing in} it wherever may be}.

    BeantwoordenVerwijderen