maandag 2 maart 2020

Inspectie SZW, acties

Afbeeldingsresultaat voor eenVandaag

Op donderdag 27 februari j.l. gaf de heer Marc Kuipers, Inspecteur-Generaal bij Inspectie SZW een toelichting op de rapportage van het televisie programma ‘EenVandaag’ over de niet afnemende ongevalscijfers in Nederland en het ontbreken van de RI&E bij de helft van de ondernemers.

Mijn visie hierop:
Ondanks de inspanningen van de Inspectie SZW nemen de ongevallen met letsel en schade niet af. Deze teleurgang is al jaren aan de gang.   

In 2011 startte de Inspectie SZW de volgende actie: 25% minder ongevallen.                                                                                                Via de site http://www.zelfinspectie.nl/ doorloopt een bedrijf dezelfde vier stappen als een inspecteur bij een controle. Bedrijven kunnen zich  zo voorbereiden op een bezoek van de Arbeidsinspectie en vooraf aanpassingen doorvoeren om  ongevallen en boetes te voorkomen. “Ons doel is dat eind 2012 het aantal ongevallen met 25 procent is verminderd. Dat geldt voor de sectoren waar de meeste ongevallen gebeuren”, zegt Anja van Vlerken, projectleider bij de Arbeidsinspectie. “Samen met andere partijen werken wij daaraan.”

Afgelopen twee jaar hebben wij een aantal SZW bijeenkomsten bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten werd door vele Arbo specialisten een poging gedaan om middels presentaties en ronde tafel gesprekken de oorzaak van incidenten te achterhalen. Op zich weten deze specialisten wat er aan de hand is en ook wat de oplossingen zijn. Oplossingen die door de organisator SZW welwillend worden gehoord maar niet worden meegenomen om aanpak of beleid te veranderen. 

SZW pretendeert dat verandering moeten worden gerealiseerd door overleg tussen werkgever en werknemer, maar de cijfers wijzen uit dat dit niet echt lukt.
Acties Inspectie SZW
Tijdens de uitzending bij ‘EenVandaag’ werd vervolgens weer aangeven;
Dat het de verantwoordelijkheid is van de bedrijven.
Dat de inspectie SZW strenger gaat inzetten op handhaving.
Dat het ontbreken van een RIE een strafbaar feit is.
Dat direct boetes worden opgelegd.
Dat de inspectie SZW meer voorlichting biedt

Hier worden de ondernemers niet echt blij van.

Voorlichting
Bijna alles wat de ondernemer nodig heeft om veilig te werken is te vinden op de website van de Inspectie SZW (of websites van andere meer- of minder bekende partijen). De SZW website is naar onze mening niet attractief genoeg om een klik met de ondernemer te krijgen.

Maak het voor de ondernemer en werknemer aantrekkelijker, maak ze blij en toon meer begrip. Dus niet meer de zakelijke website, suffe acties met flyers, gele koffiebekers en oeverloos gepraat over veiligheidscultuur. 

DUS, niet meer voorlichting maar andere voorlichting.

Doe het anders
Maak van veiligheid een breed geaccepteerde cultuur door in een vroeg stadium te beginnen met voorlichten. Speels tijdens de opvoeding en schoolperiode, verdiepend en spectaculair in het voortgezet onderwijs. Geef het onderwijs de juiste tools (zoals het PVI in Antwerpen dat doet) en zet serieus in op de onderwijs RIE. Maak er een klassikaal evenement van (Kinderveiligheidsdag) omdat, jong geleerd is oud gedaan.

Deze vroege aanpak zal het gedrag positief beïnvloeden waardoor gedragsverandering tijdens de werkperiode niet meer nodig zal zijn. Dit bevorderd het sociaal gedrag in het algemeen en kweekt meer begrip voor teamwerk en collegialiteit.

Veiligheid beleven
Er wordt door uiteenlopende instanties steeds meer aangegeven dat het praktisch beleven van veiligheid tot een betere kennis leidt over veilig werken / herkennen van gevaren. (Piramide Bales).

Het NLVI en aansprekende organisaties zoals Safety Delta Nederland (BRZO), programma DUURZAME VEILIGHEID 2030 maar ook het SSVV / VCA en vele chemische bedrijven vinden praktijk opleiding en beleving meer dan wenselijk.  

Veiligheidsbelevingscentrum
Het NLVI pleit al jaren voor een Veiligheidsbelevingscentrum. Dit streven komt voort uit eigen ervaringen in de praktijkcentra bij Shell Singapore en Pernis, en bij het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen (overheidsinstelling). Deze praktische manier van voorlichting en training heeft minder incidenten tot gevolg bij de diverse petrochemische bedrijven die hierover kunnen beschikken. 

Deze praktische trainingsmogelijkheden zijn vanwege het kostenaspect echter niet weggelegd voor het MKB, bouwsector en vele andere kleinere organisaties. Terwijl juist daar de meeste incidenten voorkomen en de RI&E vaak ontbreekt. Voor deze bedrijven en organisaties dienen dan ook andere mogelijkheden worden geboden.

Waar ook te weinig aandacht voor is zijn de incidenten die buiten werktijd voorkomen. Volgens de TNO Arbobalans betreft het hier 85% van het totaal. Deze ongevallen drukken ook zwaar op de maatschappij maar ook daar kan een andere aanpak goede resultaten opleveren.  

NLVI Experience
Het NLVI heeft een uitgewerkt ontwerp voor een spectaculair veiligheidsbelevingscentrum met vele belevingsobjecten van werksituaties, priv├ęsituaties, experimenten, simulaties 

Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die incidenten en persoonlijk leed willen voorkomen of bedrijven en organisaties die de RIE op orde wil hebben en boetes willen voorkomen.  
Vele organisaties inclusief het MKB, de bouwsector, andere organisaties en samenleving zijn geholpen met een fysiek beschikbaar spectaculair veiligheidsbelevingscentrum (safetyparc). Educatie en veiligheidsbeleving voor jong en oud. Een dagje veilig uit, dat kan.

Realisatie
Als de overheid het NLVI streven primair steunt dan weten wij dat het bedrijfsleven zal volgen, met als gevolg een win<>win situatie.
Het volgende bericht zou kunnen zorgen voor een KLIK met de ondernemer; “De inspectie SZW gaat meer controleren, handhaven en geldboetes opleggen, maar bieden vanuit de boete opbrengsten een spectaculair veiligheidsvoorlichting en belevingscentrum aan”.    

Bonus-Malus systeem
De ongevallen waarover nu wordt gesproken zijn verzameld na bezoek van de SEH of ziekenhuisopname en geregistreerd door het CBS. Ongevallen zonder letsel (vroeger bijna ongevallen genoemd) worden niet gemeld.

70 doden op jaarbasis betekend 210.000 ongevallen zonder letsel (net mis, pfffft) ofwel  2.100.000 onveilige handelingen / gevaarlijke situaties.

Om hier meer inzicht in te krijgen is medewerking van het bedrijfsleven noodzakelijk. Dit kan met behulp van het NLVI bonus-malus systeem.

Meer weten of reageren kan via dit contact

1 opmerking:

  1. Its easy USB charging capability lets you rapidly plug in and play as soon as it's totally charged. It features 5 vibration patterns and 10 vibration depth ranges so have the ability to|you possibly can} select the right rhythm for infinite stimulation. The rose intercourse toy, or the soul snatcher as we prefer to call it, has the web talking. This rechargeable sucking vibrator within the form of a wonderful rose produces little air puffs that envelop and tickle the clit. What’s unique about the rose intercourse toys are the clitoral suction stimulations, formed fantastically like a rose to ship wholesale dildo air suctions to your clitoris. The sensation is created by the patented Pleasure Air Technology, supplying you with a unique and pleasurable masturbation experience.

    BeantwoordenVerwijderen