donderdag 21 april 2022

Manager PSA, méér dan een vertrouwenspersoon

 


Manager psychosociale arbeidsrisico’s:

Méér dan een vertrouwenspersoon.

De kosten van mentale gezondheidsproblemen zijn gigantisch, niet alleen maatschappelijk en voor de betrokken werknemers, maar ook voor elke werkgever. Je weet intussen al dat de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting volgens de Arbowet* verplicht is, maar vraagt jezelf ongetwijfeld af hoe je daar concreet werk van maakt.

 

Tijdens deze grondige opleiding leer je niet alleen wat de wet voorschrijft en welke aansprakelijkheid passiviteit met zich kan meebrengen, maar ligt de nadruk op een concrete en duurzame aanpak. Je krijgt vooral werkbare tips en modellen om aan de slag te gaan en een duurzaam welzijnsbeleid uit te werken. Daarnaast kom je in contact met anderen uit het werkveld en doe je inspiratie op.

Hoewel je heel wat kennis opdoet tijdens deze opleiding, is het bij uitstek een actieve én activerende cursus. Je krijgt thuisopdrachten, bespreekt praktijkgevallen (ook uit de rechtspraak) en verwerft inzicht door discussie.

 

Tegen het eind van de opleiding ben je in staat om in jou onderneming adequaat te handelen, zonder dat het handenvol geld kost, maar wel met een maximale opbrengst. Niet alleen op menselijk vlak, maar ook meteen economisch. De docenten begeleiden je doorheen de cyclus in de opmaak van jouw plan en staan je bij als je tegen problemen aanloopt bij analyse, redactie of implementatie. Je krijgt een schat aan informatie, modellen, tools en tips.

Deze opleiding is een echte aanrader voor iedereen die het ernstig meent met het welzijn van zijn collega’s of werknemers, maar tegelijk ook inziet dat volop inzetten op welzijn niet alleen een concurrentievoordeel maar ook een besparing betekent.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor de medewerker die op beleidsniveau al bezig is of bezig wil zijn met psychosociaal welzijn. De cursus is voornamelijk gericht op leidinggevenden en HR-professionals, maar ook op vertrouwenspersonen (in spe) en veiligheidskundigen die zich mede met de RI&E willen verdiepen in PSA vanuit een oplossingsgerichte strategie.

Een vooropleiding MBO+ is vereist. De docenten gidsen je doorheen het proces.

 

Programma

1   : Psychosociale risico’s. De ziekte van onze tijd?

2   : Wat zijn psychosociale risico’s? Een analyse

3   : Actoren, hun functie en hun aansprakelijkheid

4   : Opsporing

5   : Preventieve aanpak

6   : Gesprek- en coaching technieken

7   : Workshop stress en burn-out

8   : Curatieve aanpak en gerechtelijke procedure

9   : Eigen welzijnsplan

10 : Evaluatie moment

Leerdoelstellingen

Na het volgen van deze opleidingsreeks ben je in staat om psychosociale risico’s te herkennen, te duiden en vooral aan te pakken vanuit een oplossingsgerichte succesvolle strategie. Je stapt buiten met een plan voor je eigen onderneming om aan duurzaam welzijnsbeleid te doen.

Je leert en oefent in dit kader ook moeilijke gesprekken voeren, eventuele leidinggevenden overtuigen van de noodzaak van verandering en coachend omgaan met individuele werknemers en teams.

 

Prijs: € 3.200,00 exclusief BTW

Inclusief: lesmateriaal, certificaat, lunch, hapjes en drankjes

Lesschema:

4 blokken van 2 dagen.

Bijkomende informatie:


Deze opleiding wordt begeleid door 2 docenten.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de Arbowet:

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren, binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, dat erop is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken als dit een risico vormt binnen de organisatie. Het Arbobesluit werkt deze verplichting in afdeling 4, hoofdstuk 2, artikel 2.15 verder uit en verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (Artikel 8 Arbowet). Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid. De werknemer is verplicht om naar zijn eigen vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen (artikel 11 Arbowet).

Steeds meer werkenden in Nederland kampen met burn-out klachten (SER):

-          16% van de werkenden (NEA 2020)

-          17,7% van de thuiswerkers tijdens de coronacrisis (NEA Covid19, 2021)

-          9% van de zelfstandigen zonder personeel, zzp’ers (ZEA 2021)

-          Resulterend in 11 miljoen verzuimdagen door werkstress en

-          € 3,1 miljard euro verzuimkosten voor de werkgever.

https://www.heyhetisoke.nl/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten